विविध पूजा / विधी

गंगापूजन

आपण केलेल्या गंगास्नान, समुद्रस्नान व तीर्थयात्रेचे संपूर्ण पुण्य लाभावे याकरिता गंगापूजन केले जाते. पूर्वीच्या काळी प्रवासाची साधने व रस्त्यांच्या सुविधा नसल्यामुळे तीर्थयात्रेला गेलेली व्यक्ती सुखरुप परत येणे जरा अवघड होते. त्यामुळे सुखरुप यात्रा पूर्ण झाल्याबद्दल मित्रमंडळी, आप्तेष्ट , नातेवाईक यांना बोलावून यात्रेचा प्रसाद देणे हे मुख्य प्रयोजन होते.

संकल्पपूर्वक गणपतीपूजन , पुण्याहवाचन करुन गंगेच्या पाण्याने भरलेल्या कलशाची षोडशोपचार पूजा करावी. गंगेची ओटी भरावी. ब्राह्मण व सुवासिनींना वस्त्र, सौभाग्यवायन द्यावे. ह्यानंतर तीर्थयात्रेहून आणलेला प्रसाद, गंगेचे कलश इ. वस्तू सर्वांना द्याव्यात.

गंगापूजन साहित्याची साधारण यादी. (पूजेपूर्वी मुहुर्त व यादीबद्दल गुरुजींचा सल्ला घ्यावा)

हळद

कुंकु

गुलाल

बुक्का

रांगोळी

नारळ २

तांदूळ १ किलो

गूळ खोबरे

खडीसाखर

पेढे

सुपाऱ्या १०

हळकुंडे ५

बदाम ५

खारका ५

तेल वाती

कापूर

उदबत्ती

काड्यापेटी

अत्तर

केळी

फळे ५

फुले

बेल

दुर्वा

तुळशी

हार २ लहान

विड्याची पाने २५

आंब्याचे डहाळे

चौरंग १, पाट / आसने ३

समई

निरंजन

पळी भांडे

तांब्या

ताम्हण

स्टील ताटे २

वाट्या ६

सुट्टे पैसे १० नाणी

घंटा

पंचामृत ( दही, दूध, तूप, साखर, मध )

प्रसाद

ब्लाऊजपीस २

काठ-पदराची साडी १

सौभाग्य वायन (मणी, मंगळसूत्र, फणी-करंडा, बांगड्या इ.)

जानवीजोड

 

गंगापूजन विषयी माहिती डाऊनलोड करा