विविध मुहूर्त

उपनयन ( मुंजीचे ) मुहूर्त

२०१७ सालातील मुंजीचे मुहूर्त्त

जानेवारी २९, ३०
फेब्रुवारी १,२,६,८,१२,१३,१६,१७,२८
मार्च १, ७,८,९,१४,१५,२९
एप्रिल २,५,६,१३,१७,३०
मे १,५,७,१५,१६,१७,२८,२९,३०
जून ५,११,१२
दक्षिणायनामध्ये मुंजीचे मुहूर्त नसतात

२०१८ सालातील मुंजीचे मुहूर्त

फेब्रुवारी ५,१८,२०,२१,२५,२७
मार्च ४, ६ , १९, २०, २३, २६ , २७,
एप्रिल २, ६, २०, २६ , २७
मे ४, ६
जून १५

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)