विविध मुहूर्त

वास्तुशांत मुहूर्त

२०१७ सालातील मुहूर्त्त

जानेवारी ६, ७,९,१३,१८,१९,२०,२३,३०
फेब्रुवारी २,३,६,८,९,१३,१६,१७
मार्च ८,९,१५,१८
एप्रिल २८ (चैत्र महिना वास्तुशांतीसाठी वर्ज्य असल्याने मुहूर्त नाहीत)
मे १, ६, ८, १७, १८, १९, २२, २७
जून ३, ५, १०, १५, १९,
जुलै २८, २९, ३१
ऑगस्ट २, ९, १२, १७
सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात मुहूर्त नाहीत.
नोव्हेंबर ९, १०, १५, २५, २७, २९
डिसेंबर

२०१८ सालातील मुहूर्त

शुक्राचा अस्त असल्यामुळे मुहूर्त नाहीत.
फेब्रुवारी ५, ७, ९, १७
मार्च ३, १२, १४

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)