विविध मुहूर्त

विवाह मुहूर्त

२०२१ सालातील विवाह मुहूर्त

जानेवारी ३, ५, ६, ७, ८, ९, १० गुरु अस्ताचा काळ विवाहासाठी निषिद्ध असल्याने मुहुर्त नाहीत
फेब्रुवारी १५, १६ शुक्र अस्ताचा काळ विवाहासाठी निषिद्ध असल्याने मुहुर्त नाहीत
मार्च शुक्र अस्ताचा काळ विवाहासाठी निषिद्ध असल्याने मुहुर्त नाहीत
एप्रिल १५, १६, २६, २७
मे २, ५, ६, ८, १२, १४, १७, १८, १९, २४
जून ११, १४, १५, २५ ,२९, ३०
चातुर्मास विवाहास निषिद्ध असल्याने जुलै ते ऑक्टोबर विवाह मुहूर्त नाहीत
नोव्हेंबर २०, २१, २९, ३०
डिसेंबर १, ७, ८, ९, १३, १९, २४, २६, २७, २८, २९

२०२२ सालातील विवाह मुहूर्त

जानेवारी २०, २२, २३, २७, २९
फेब्रुवारी ५, ६, ७, १०, १७, १९
मार्च २५, २६, २७, २८
एप्रिल १५, १७, १९, २१, २४, २५
मे ४, १०, १३, १४, १८, २०, २१, २२, २५, २६, २७
जून १, ६, ८, ११, १३, १४, १५, १६, १८, २२
जुलै ३, ५, ६, ७, ८, ९

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)