विविध मुहूर्त

गृहप्रवेश मुहूर्त

२०१८ सालातील मुहूर्त

जानेवारी ७, ८, ९, १२, १३, १९, २०, २२, २३, २४, २७
फेब्रुवारी ४, ५, ७, ११, १७, २०, २१, २५, २७
मार्च ३, ४, ६, १२, १३, १४, १९, २३, २४, २६ ,३१
एप्रिल १, २, ७, ११, १२, २०, २२, २३, २७, ३०
मे २, ४, ६, ७, १०, १२, १७, १९, २०, २४, २७, २९, ३१
जून ४, ६, १०, १६, २३, २८
जुलै ३, ६, १०, १४, १८, १९, २०, २२, ३०
ऑगस्ट २, ३, ४, ८, १५, १६, १७, २३, २४, २६, २७, २९, ३१
सप्टेंबर ३, ६, ११, १२, १५, १७, १९, २०, २१, २२, २५
ऑक्टोबर ११, १३, १५, १७, १९, २२, २४, २५, ३१
नोव्हेंबर ९, १३, १६, २०, २५, २७
डिसेंबर ३, ८, ९, १२, १३, १४, १७, १८, २४, २९, ३१

२०१९ सालातील मुहूर्त

जानेवारी १, २, ७, ९, १२, १३, १८, १९, २५, २६, २७, २८
फेब्रुवारी १,७, १०, ११, १५, २१, २४, २६
मार्च २, ३, ८, ९, १३, १६, १७, २२, २३, २५, २८, ३०, ३१
एप्रिल

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)